Klachten

Client Complaints @ BNPP IP Belgium

 

Beste klant,

Beste potentiële klant,

Beste websitebezoeker,

 

Als vermogensbeheerder selecteert BNP Paribas Asset Management Belgium distributeurs voor de commercialisering van zijn producten (beleggingsfondsen). We verkopen onze producten dus niet rechtstreeks aan klanten.

Bent u een klant, dan kunt u zich rechtstreeks richten tot uw bank of uw financieel adviseur voor alle klachten betreffende de producten die zij u verkochten of betreffende bepaalde aspecten ervan zoals de geschiktheid van een specifiek financieel product van BNPP AM Belgium in het licht van uw persoonlijke situatie.

Zij zijn verplicht om uw behoeften, ervaring, kennis, risicobereidheid en beleggingshorizon te beoordelen en u de financiële producten aan te bieden die daar het beste bij aansluiten.

Zij moeten die geschiktheid ook controleren bij elk nieuw beleggingsadvies. Bovendien zijn ze ertoe gehouden om de ‘Know Your Customer’-procedure (‘Ken uw klant’) te volgen (zowel in overeenstemming met de antiwitwaswetgeving AML als met de MIFID/AssurMIFID-richtlijnen).

Hebt u klachten of vragen over de diensten en/of financiële producten van BNPP AM Belgium, neem dan contact met ons op via het volgende adres: AMBE.Complaints@bnpparibas.com

De Klantendienst zal binnen de 5 werkdagen contact opnemen met de klant. Elke klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister, met een beschrijving van de maatregelen die genomen worden voor de afhandeling ervan. De afdeling Compliance centraliseert de informatie in verband met klachten en handelt indien nodig gevallen af die niet opgelost konden worden door de persoon die instaat voor de klantrelatie.

We analyseren en onderzoeken elke klacht in overeenstemming met de geldende richtlijnen en regelgeving ter zake. We stellen alles in het werk om in het beste belang van de klant te handelen en hechten het grootste belang aan vakkundigheid in een wereld in verandering.