BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - TM Investment Outlook 1440x300

BELEGGINGSVISIE 2018

SAMENVATTING – DE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER DE FINANCIËLE MARKTEN IN 2018

  • De financiële markten zijn in de ban van een positief macro-economisch klimaat en de betekenis van een lage rente en lage inflatie voor beleggingen op de langere termijn.
  • Door de balansverlenging van de centrale banken van de G3 (VS, eurozone en Japan) sinds 2009 is de risicopremie op aandelen, vastrentende waarden, bedrijfsobligaties en opkomende markten teruggelopen. Wij verwachten dat dit zo blijft, vooral omdat de totale balansomvang van de centrale banken vermoedelijk tot diep in 2018 verder stijgt.
  • Het grootste risico dat wij voor dit scenario zien, is een abrupte versnelling van de inflatie die leidt tot een forse correctie op de vastrentende markten. De kans hierop achten we gering. We verwachten namelijk dat de centrale banken van de G3 moeite zullen hebben om hun inflatiedoelen te bereiken.
  • In 2018 zien we ruimte voor een verdere stijging van risicovolle beleggingen (naar onze mening zijn de waarderingen op de aandelenmarkten niet buitensporig hoog), maar we zijn ons bewust van het risico dat ‘door de springvloed van kapitaal de markten vaker, verder en langduriger kunnen doorschieten.’1

 

 

1 Op 14 november 2012 publiceerde Bain & Company een zeer vooruitziend rapport onder de titel ‘A world awash in money’, waarin het begrip ‘springvloed van kapitaal’ en de risico’s van langdurige interventie door beleidsmakers en centrale banken worden uitgelegd.