SRI Nieuws

SRI Nieuws presenteert tot nadenken stemmende inzichten en meningen van deskundigen bij BNP Paribas Asset Management. Die inzichten en meningen gaan over sociale en milieukwesties die er voor de belegger toe doen.

 

GROENE OBLIGATIES: NIEUW ÉN VERENIGBAAR MET DE FIDUCIAIRE PLICHT VAN BELEGGERS

Deze maand vindt in Bonn de 23e Klimaatconferentie van de Global Head of Sustainability Verenigde Naties plaats. Hoewel ze plaatsvindt in Duitsland, wordt de conferentie voorgezeten door de Fiji-eilanden om in de verf te zetten dat kleine eilandstaten zwaar getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering. Die veroorzaakt onder meer een stijging van de zeespiegel en extreme weersomstandigheden met dramatische gevolgen (zoals onlangs in het Caribische gebied en langs de Amerikaanse oostkust).

Nu de president van de VS zijn land wil terugtrekken uit het Akkoord van Parijs dat tijdens de 21e klimaatconferentie werd gesloten, is deze top een kans voor de internationale gemeenschap om een stand van zaken op te maken en landen aan te sporen om concrete acties te ondernemen om de verbintenissen die zij zijn aangegaan, na te komen. Hoewel  er nog aanzienlijke inspanningen nodig zijn, werden toch al heel wat initiatieven genomen om de stijging van de wereldtemperatuur tegen 2100 te beperken. De Duitse regering maakte een nieuw plan voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie bekend, Zweden heeft zich tot doel gesteld zijn CO2-uitstoot al in 2045 tot nul te herleiden en China heeft verklaard in de strijd tegen de klimaatverandering een voortrekkersrol te willen spelen. […]

Inhoud

  • Inleiding
  • Welk rendement mogen beleggers verwachten van groene obligaties?
  • Zijn groene obligaties echt goed voor de planeet en de maatschappij?
  • De toekomst van de markt voor groene obligaties
Dit document kan jargon bevatten. Daarom is het niet aanbevolen voor lezers zonder professionele beleggingservaring.
Over hetzelfde onderwerp:
19 August 2015

Nieuws en awards

Vragen?

Ontvangt u graag een papieren versie van deze publicatie (op gerecycled papier)? Hebt u vragen of feedback over deze publicatie? Neem dan contact met ons op via AM.PublicationCentre@bnpparibas.com