BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - TM Small cap 1 1440x300

Klein maar fijn – laat smallcaps niet links liggen

Smallcaps kunnen dankzij hun specifieke kenmerken, zowel zakelijk (flexibiliteit, innovatie) als financieel (koers minder nauwlettend gevolgd door analisten, mogelijke overnamedoelwitten) een echte meerwaarde bieden aan wie naar een hoge alfa streeft.

 

Wie in smallcaps belegt :

  • financiert de ontwikkeling van bedrijven en helpt ze groeien
  • heeft uitzicht op forse winstgroei, want smallcaps kunnen hun verdienmodellen snel bijsturen
  • kan inzetten op de binnenlandse vraag van economieën die wellicht profiteren van de snellere groei van de wereldeconomie, het toegenomen vertrouwen van consumenten en producenten en – in de Verenigde Staten – gunstige fiscale maatregelen
  • kiest voor een nauwgezette aandelenselectie op basis van een grondige kennis van de plaatselijke spelers en markten.

Een bedrijf financieren vanaf dag één

In de levensloop van een onderneming (begindagen, groei, volwassenheid, stabilisatie/neergang) bevinden smallcaps zich meestal in fase 1 of 2. Om te kunnen investeren in kapitaalgoederen en personeel, moeten ze dan ook een beroep doen op externe financiering. Aandelenbeleggers kunnen het bedrijf helpen om zich te ontwikkelen en zo mee profiteren van de forse winstgroei waarmee die twee fasen in de ontwikkeling van een bedrijf doorgaans gepaard gaan.

Louter financieel bekeken kunnen smallcaps ook het doelwit van een overname worden, waardoor de koers van het aandeel de hoogte in schiet. Ons selectieproces gaat niet bewust op zoek naar bedrijven die een doelwit kunnen zijn, maar aangezien ons beheer op aandelen van hoge kwaliteit gericht is, zijn overnames altijd mogelijk.

Gunstig economisch klimaat

Om bovengenoemde redenen vinden wij smallcaps altijd een interessante manier om beleggingen op de aandelenmarkten te spreiden. In 2018 blijft het economische klimaat bovendien wellicht gunstig voor aandelen bij een solide economische groei, lage inflatie en een per saldo nog altijd soepel monetair beleid in de grote ontwikkelde landen. Die positieve context geldt natuurlijk voor alle bedrijven, klein en groot, maar de toenemende dreiging van een terugkeer naar protectionisme kan een rem zetten op de ontwikkeling van grote bedrijven, die vaak internationaal actief zijn.

De aantrekkende economie in de eurozone, de lagere belastingen voor huishoudens en bedrijven in de Verenigde Staten en de plannen voor infrastructuuruitgaven van de regering-Trump kunnen echter de binnenlandse vraag aanzwengelen, en dat is vaak wat de groeimotor van kleine ondernemingen doet aanslaan.

Onze specifieke benadering

Smallcaps krijgen gemiddeld driemaal minder aandacht van financieel analisten dan grote bedrijven. Dat komt uiteraard door het grote aantal effecten (1003 in de MSCI Europe Small Cap, tegenover 445 in de MSCI Europe per 31 januari 2018) en schept kansen voor wie op degelijk intern onderzoek kan terugvallen. Onze beheersteams volgen de bedrijven in hun portefeuilles op de voet en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe beleggingsideeën. Daartoe analyseren ze de fundamentele factoren van bedrijven en bespreken ze hun financiële situatie met het management.

Parvest Equity Europe Small Cap wordt BNP Paribas Europe Small Cap op 30/08/2019

Bekijk onze smallcapstrategieën

PV_European_Small_Caps_200x200

BNP Paribas Europe Small Cap

Damien Kohler, CIO Europese Small- en Midcapaandelen