BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - TM European Equities 1440x300

Overweging Europese aandelen

De gunstige conjunctuur en aantrekkelijke waarderingen ten opzichte van de andere ontwikkelde markten zijn goede redenen om in aandelen uit de eurozone te beleggen. Sinds 2017 bleven die achter doordat de euro duurder werd, maar het einde van die trend lijkt in zicht.

Belangrijkste inzichten
  • Gunstige conjunctuur en minder politieke onzekerheid
  • Aantrekkelijkere waarderingen en uitzicht op sterke winstgroei :

Solide conjunctuur in de eurozone

De afgelopen maanden zette het herstel in de eurozone zich door en in 2017 kende de economie op jaarbasis de sterkste groei in tien jaar. In januari 2018 bereikte de inkoopmanagersindex voor de industrie en de dienstensector zijn hoogste niveau in bijna twaalf jaar.

ee_eurozone

Nadien zakte deze populaire indicator van de economische activiteit terug tot het niveau van begin 2017. Zijn gemiddelde over het eerste kwartaal van 2018 komt historisch gezien overeen met een minstens even grote bbp-groei als eind 2017 (+0,6% tegenover het voorgaande kwartaal). De recente terugval doet niets af aan de solide en brede groei van de economie.

Sinds de Franse presidentsverkiezingen in mei 2017 is de bezorgdheid over de stabiliteit van het Europese bouwwerk afgenomen. Ook de vele politieke verwikkelingen die zich nadien ontvouwden (moeilijke regeringsvorming in Duitsland, onzekerheid over de situatie in Catalonië, verkiezingen in Italië, brexitonderhandelingen) tastten het beleggersvertrouwen niet aan.

Bron: PMI® IHS Markit index

Europese aandelen zijn aantrekkelijker gewaardeerd

ee_usdeur

Eind maart 2018 blijkt uit de klassieke waarderingsratio’s van aandelenindices dat Europese aandelen, in tegenstelling tot hun Amerikaanse tegenhangers, niet overgewaardeerd zijn (de gemiddelde koers-winstverhouding in de MSCI Euro bedraagt 13 maal de verwachte winst voor de komende twaalf maanden). Sinds de koersdaling door de vrees voor oplopend protectionisme in het eerste kwartaal zijn ze volgens sommige financiële indicatoren zelfs licht ondergewaardeerd.
Gezien het gunstige macro-economische klimaat – de wereldeconomie trekt aan en de binnenlandse groei is robuust – kunnen bedrijven uit de eurozone volgens ons mogelijk een solide winstgroei realiseren.
Bovendien houden de lage inflatie en het nog altijd verruimende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank de obligatierente laag. De relatieve waardering tussen aandelen en obligaties blijft in de eurozone dus wellicht in het voordeel van aandelen.

Met ons fondsenaanbod kunnen beleggers  zowel inspelen op de aantrekkende wereldeconomie via grote bedrijven die in hun sector een unieke positie bekleden, als profiteren van de groei van de eurozone, die wellicht de ontwikkeling stimuleert van kleine ondernemingen, die gevoeliger zijn voor de binnenlandse markt.

Bron: I/B/E/S, Datastream