BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - TM Emerging markets 1440x300

Waarom en hoe beleggen in obligaties uit de opkomende landen

Obligaties uit de opkomende markten als een beleggingscategorie is de afgelopen jaren snel gegroeid, zowel in de breedte als de diepte. Als gevolg hiervan is er sprake van meer verfijning in de soorten vastrentende producten waaruit beleggers kunnen kiezen. Tegelijkertijd hebben wijzigingen in het wettelijke kader en bij het toezicht in veel opkomende landen de soliditeit van beleggingen in obligaties uit de opkomende markten verbeterd. Naar onze mening is een combinatie van vastrentende obligaties uit opkomende markten in lokale valuta en in harde valuta een aantrekkelijke keuze voor beleggers.  

 

  • De economische activiteit in opkomende markten profiteerde in 2017 van de synchrone wereldwijde groei, een factor die waarschijnlijk aanhoudt in 2018.
  • De aantrekkende wereldhandel stimuleert waarschijnlijk de investeringen in opkomende economieën, met name in Azië en opkomende Europese landen; die profiteren ook van de sterke economische prestaties in de eurozone.
  • Fundamenteel gezien ogen veel opkomende markten nu solider dan in het verleden.
  • Beleggers lijken grotendeels aan de politieke onzekerheid voorbij te gaan.
  • Bij onze benadering van obligaties uit de opkomende landen maken we gebruik van ESG-criteria (zie onder).

Weinig ongerustheid over het monetaire beleid in de VS

In het verleden waren hogere Amerikaanse rentetarieven slecht nieuws voor activa uit de opkomende markten, met name obligaties, omdat ze geldstromen van koers deden veranderen. Hogere rentes betekenen een hoger effectief rendement op Amerikaanse staatsobligaties – Treasuries – en dat drijft beleggers weg van obligaties uit de opkomende landen waardoor ook de wisselkoersen dalen.

De huidige voorzichtige aanpak van de Amerikaanse Federal Reserve bij het normaliseren van haar monetaire beleid, met slechts drie renteverhogingen in 2017 en het vooruitzicht van een nog steeds geleidelijke stijging in 2018, heeft tot nu toe een sterke toename van de lange Amerikaanse obligatierendementen voorkomen. Ondertussen is de Amerikaanse dollar begin 2018 verder gedaald. Als gevolg hiervan was van enige druk op activa uit de opkomende markten vrijwel geen sprake

De opkomende economieën zijn aan de beterende hand

Opkomende markten profiteerden van factoren zoals de opleving van de internationale handel en industriële productie in de tweede helft van 2017, terwijl de fundamentele factoren die doorgaans worden gebruikt om de gezondheid van opkomende economieën te beoordelen, zoals de handelsbalans en de internationale reserves, de afgelopen jaren zijn verbeterd. Wij denken dat dit heeft bijgedragen aan het verminderen van de kwetsbaarheid van opkomende economieën voor financiële schokken, met name die van hun valuta’s.

Ondertussen hebben een zwakke wereldwijde inflatie, sterkere valuta’s en een geloofwaardig monetair beleid geleid tot een duidelijke vertraging van de inflatie in opkomende economieën – van 5,8% in 2012 tot 4,2% in 2017 (volgens het IMF). Hierdoor konden veel centrale banken hun richtrente verlagen. In Brazilië ligt de richtrente sinds december 2017 op een historisch dieptepunt van 7%; in India ligt die sinds augustus 2017 op 6%, het laagste punt in bijna zeven jaar.

Deze meer verheugende economische omstandigheden (waarbij idiosyncratische risico’s blijven bestaan) heeft het voor beleggers mogelijk gemaakt om aan de pieken in de politieke onzekerheid die 2017 kenmerkte, met name in Venezuela, Zuid-Afrika en Brazilië, voorbij te gaan.

Over het algemeen zijn wij van mening dat economisch gezien veel opkomende markten in goede vorm verkeren en dat deze gezonde omstandigheden de basis vormen voor beleggingen in deze beleggingscategorie.

Onze benadering

Op basis van onze analyse van de wereldeconomie en de criteria die gewoonlijk worden gebruikt om opkomende economieën te beoordelen, verwachten we dat de recente grote instroom in activa uit de opkomende landen niet zo snel zal opdrogen. Tegen deze achtergrond kan beleggen in obligaties uit opkomende landen zinvol zijn voor beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren en hogere rendementen willen genereren.

Diversificatie en extra rendementen zijn kenmerken van onze gemengde vastrentende strategie voor de opkomende markten. Bovendien streven de beheerders ernaar ESG-criteria in te zetten bij de selectie van obligaties, rekening houdend met de steeds complexere milieu-, sociale en governance-realiteit in veel opkomende landen, echter zonder gebruik van een systematisch uitsluitingsbeleid.